تصویر محمد علی هرمزی زاده

محمد علی هرمزی زاده

1 دوره

درباره ی استاد محمد علی هرمزی زاده

◀️ سوابق تحصیلی: 🔹 کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز 🔹 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران 🔹 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه تهرانسوابق شغلی ◀️سوابق اجرایی: 🔹 1- مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران از سال 1374 تا 1376 🔹 2- مدیر واحد مطالعات مرکز تحقیقات صدا و سیما از سال1376 تا 1378 🔹 3- مدیر واحد سنجش برنامه ای مرکز تحقیقات صدا و سیما از سال 1378 تا 1379 🔹 4- مدیر واحد ارزیابی پزوهشهای مرکز تحقیقات صدا و سیما از سال 1379 تا 1380 🔹 5- سرپرست اداره کل سنجش مرکز تحقیقات صدا وسیما در سال 1380 🔹 6- مدیر گروه ارتباطات دانشکده صدا و سیما از سال 1384 تا 1386 🔹 7- مدیر ارزشیابی اساتید دانشکده صدا و سیما از سال 1386 تا 1389 🔹 8- مشاور رئیس سازمان مطالعات وتحقیقات بسیج از سال 1381تا 1389 🔹 9- مدیر گروه ارتباطات دانشگاه صدا و سیما از سال 1392 تا کنون ◀️ سوابق پژوهشی: 🔹 1- آسیب شناسی شیوه های اجرای امربه معروف و نهی از منکر (تهران: معاونت امر به معروف و نهی از منکر نیروی مقامت بسیج، 1384) 🔹 2- آسیب شناسی شیوه های اجرای امربه معروف و نهی از منکر (تهران: نشر ونوس، 1386) 🔹 3- رصد فرهنگی ارزشها، هنجارها، رفتارها و جریانها. جلد اول: کتاب، روزنامه و مجله (تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1388) 🔹 4- رصد فرهنگی ارزشها، هنجارها، رفتارها و جریانها. جلد دوم: رادیو و تلویزیون (تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1388) 🔹 5- رصد فرهنگی ارزشها، هنجارها، رفتارها و جریانها. جلد سوم: ماهواره و اینترنت (تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1388) 🔹 6- رصد فرهنگی ارزشها، هنجارها، رفتارها و جریانها. جلد چهارم: فیلم، تئاتر و موسیقی (تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1388) 🔹 7- رصد فرهنگی ارزشها، هنجارها، رفتارها و جریانها. جلد پنجم: جمع بندی و بررسی مقایسه ای رسانه ها (تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1388)


دوره‌های محمد علی هرمزی زاده


دورهٔ آموزشی پژوهش رسانه‌ای

4.3
<p><strong>معرفی دوره:</strong><br /> کسانی که علاقه‌مند هستند در زمینهٔ رسانه پژوهش کنند می‌توانند از این دوره استفاده کنند. نکته‌های ریز و درشت پژوهش ...
240,000 تومان