استفاده از تلفن همراه در اتاق خواب ممنوع

به هیچ وجه گوشی همراه را به اتاق خواب نبرید. نیازی نیست تلفن همراه را بالای سرتان بگذارید و بخوابید. وقتی فرزندتان ببیند که شما گوشی را هنگام خواب بیرون از اتاق می گذارید، او هم خواهد آموخت. در این صورت، فرزندانتان نیر از مضرات امواج و آسیب های فضای مجازی در وقت تنهایی در امان می مانند. این قانون

مشاهده مطلب

پیگیری اخبار در فضای مجازی

بیاموزیم و به فرزندانمان نیز آموزش دهیم که اخبا را فقط باید از منابع معتبر دنبال کنند و شبکه های اجتماعی، منبع مناسبی برای دریافت اخبار نیستند. وقتی در فضای مجازی، خبر یا مطلبی را می خوانید، اصل بر نادرستی و کذب آن است، مگر اینکه برای آن خبر، منبعی معتبر بیابید. امروز شایعه ها بیداد می کنند. اگر بپرسید

مشاهده مطلب

فوتر سایت