تصویر سید محمد حسن مدرسی

سید محمد حسن مدرسی


درباره ی استاد سید محمد حسن مدرسی

دانش‌آموخته سطح 4 حوزه - فقه و اصول مدرس زبان انگلیسی کارشناس بازی‌های ویدئویی